מגזין פיננסי

Posted at 27 באוקטובר 2013 | Categories : מגזין פיננסי | 0 Comment

אם תעברו ברחוב ותשאלו אנשים "מה זה הלוואת בלון?" סביר שכמעט כל התשובות יהיו באזור של "לא יודע" "אין לי מושג" ו "אני לא עובד בבנק". למרות האלמוניות היחסית של הלוואות בלון או בשמן האחר הלוואת גישור או גרייס, אלה הלוואות היכולות להתאים ללא מעט אנשים. למעשה, סוג הלוואה זה מוכר ונגיש בעולם העסקי אך אין מניעה שהשימוש בו לא יהיה רחב יותר גם בשוק הפרטי.

אז מה זה בעצם הלוואת בלון?

ברוב ההלוואות, הלווה לוקח את ההלוואה ומתחיל לשלם את סכום ההלוואה (הקרן) ואת התוספות הנלוות – ריביות, הצמדה למדד או מט"ח, מייד בחודש שלאחר מכן. בהלוואת גישור המודל הוא אחר לחלוטין: הגוף המעניק את ההלוואה – בנק או חברה פרטית, מעביר את כל סכום הלוואה ללווה בבת אחת כמו בהלוואות רגילות אולם החזר הקרן נעשה רק בתום התקופה! במהלך התקופה היכולה לארוך שנים, משלם הלווה רק את הריבית על הקרן. בתום התקופה מתפוצץ הבלון שנופח היטב במשך התקופה ועל הלווה להחזיר את הקרן לגוף המלווה.

הכל אודות גרייס

היתרונות של הלוואת גרייס ברורים. היתרון המרכזי כמובן הוא שבמהלך תקופת ההלוואה לא צריך להחזיר את הקרן. יתרון נוסף הוא שהריביות על ההלוואה הן נמוכות יחסית.

Coins in wallet

במקביל ליתרונות, יש להבין שהלוואה מסוג כזה אינה מתאימה לכל אחד. למעשה היא מתאימה למקרים ספציפיים בלבד בהם מצפים לקבל סכום כסף עתידי, לדוגמא מקופת גמל או קרן השתלמות המשתחררות במועד ידוע מראש, או נכס האמור להימכר בעתיד. הגוף המלווה מוודא שאכן תהיה ללווה יכולת כלכלית להחזיר הלוואת גישור (כדי שהבלון של הכסף שצריך להחזיר בתום התקופה לא יתפוצץ בצורה לא נעימה) ולייתר ביטחון משעבדים לרוב, נכס כלשהו של הלווה.

גרייס יכולה להיות צמודה לדולר לפריים או למדד, יכולה לשאת שיעורי מדד שונים וניתן למצוא אותה בבנקים וגם בגופים חוץ בנקאיים שונים. הרעיון המרכזי בהלוואה הוא בכך שהיא מאפשרת להקדים את התשלום אותו עומדים לקבל (קרן השתלמות, מכירה עתידית של נכס) ולהתחיל להשתמש בו כעת מבלי לחכות. רעיון מצוין למי שרוצה להקדים קבלת סכום כסף אותו הוא אמור לקבל בעתיד.