מגזין פיננסי

Posted at 23 בנובמבר 2013 | Categories : מגזין פיננסי | 0 Comment

פעמים לא מעטות בחיים נתקלים במצבים בהם חייבים כסף כאן ועכשיו למטרות מגוונות. טיפול רפואי, מימון טיול, שיפוצים, עריכת אירוע, סגירת חוב ועוד סיבות רבות עשויות לגרום לאדם לחפש את הגוף הפיננסי שיעניק לו הלוואה ישירה. המשמעות היא קבלה מהירה של הכסף הדרוש, ותחילת החזרים חודשיים בתנאים כאלו ואחרים עליהם נדון במאמר הבא. גופים רבים מציעים נתינת הלוואות, ויש לבדוק טוב טוב לפני שנקשרים למוסד פיננסי זה או אחר.

לכל אחד יש את ההתנהלות הכלכלית האופיינית לו. מתח ההכנסות וההוצאות משתנה מאחד לשני וכאשר לוקחים הלוואה יש להתחשב בנתון הזה. אין להיכנס למסלולים של החזרים חודשיים אשר לא תואמים את יכולת ההחזר ולהידחק לפינה בכל הנוגע לרצון להחזיר את הכסף במלואו ובזמן. הלוואה ישירה ניתנת בריבית שונה אם משווים את החברות החוץ בנקאיות למוסדות הבנקאיים המוכרים. יש להכיר את סוגי הריביות הקיימים בהלוואות ומהו שיעור הריבית שניתן בכל מקום.

סוגי הריביות וההשלכות שלהם

ריבית משתנה כשמה כן היא לא נשארת קבועה לאורך כל תקופת חיי ההלוואה, ובנקודות זמן שנקבעו מראש שיעורי הריבית ישתנו בהתאם למה שהגוף המלווה רואה לנכון והמצב במשק. באופן עקרוני קבלת הלוואה בריבית משתנה יש בה מעין סיכון שכן אם ריבית הפריים עולה, הלווה חשוף לשינויים הללו ועלול לשלם את הריבית הגבוהה. בשל מימד הסיכון לרוב ההחזרים החודשיים יהיו מעט נמוכים יותר מאשר במסלול הלוואה בעל ריבית קבועה שבה אין סיכון חשיפה לעליות במשק.

ביאור העתיד ע"י ידיעת סכום התשלום החודשי

קרן ההלוואה עשויה להתחלק בצורה שווה בין כל התקופות לתשלום במהלך חיי ההלוואה, אך אין זה אומר שהתשלומים החודשיים יהיו זהים, שכן אסור לשכוח את תשלומי הריבית וההצמדה למדד המחירים. אם קיבלתם הלוואה ישירה מגורם חוץ בנקאי בריבית קבועה לא צמודה, תוכלו לקבוע שלאורך כל תקופות התשלום תחזירו בדיוק את אותו הסכום. יש גופים שמחשבים מראש את גובה סכום הריבית לכל התקופה, מוסיפים אותו לתשלום הקרן, וכך בכל חודש התשלום הופך קטן יותר.

הלוואה ישירה אמנם ניתנת במסלול החזרים לתקופה שנקבעת מראש, נאמר עשר שנים של תשלומים חודשיים. ברם קורה לא מעט פעמים כי תוך כדי תקופת חיי ההלוואה, מצבו הכלכלי של הלווה משתפר והוא מעוניין לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה. המשמעות הישירה היא שהכנסותיו העתידיות של הגוף המלווה מהריבית נפגעו, לכן הוא קובע קנסות פירעון מוקדם. מסיבה זו כדאי לברר מראש האם קיים סיכוי לכך ולהיערך בהתאם מבחינת תנאי המסלול המתקבל.