מגזין פיננסי

Posted at 15 בדצמבר 2013 | Categories : מגזין פיננסי | 0 Comment

בעת לקיחת הלוואה ישנם מספר תנאים שנלווים לה ונלקחים בחשבון. נבדק מצבו הכלכלי של הלווה, הכנסות עכשוויות ועתידיות, תוכניות חסכון ברשותו, וכן גורם שאינו תלוי בלווה והוא שער הריבית לאותה תקופה. הכל יחד מרכיב תמהיל מסוים אשר יוצר את תנאי ההלוואה וההחזרים. נשאלת השאלה מה קורה אם במהלך תקופת התשלומים משתנה הפרופיל הפיננסי של מקבל ההלוואה, או שמא שער הריבית השתנה.

לפעמים מומלץ לבחון מיחזור הלוואה

מה קורה אם הרכב הגורמים שבנו את ההלוואה כבר לא רלוונטיים ונדרש עדכון שלהם? במקרה כזה בוחנים האם כדאי למחזר את ההלוואה. המשמעות המופשטת של כלי זה הינה מחיקת החוב הקודם ולקיחת הלוואה חדשה, בה מגולמים התנאים העדכניים לתקופה הנוכחית. יכול להיות שהכנסתו של הלווה השתנתה לחיוב או לשלילה, הריבית הקבועה שנקבעה ביום לקיחת ההלוואה בינתיים ירדה במשק וניתן לחסוך כסף ולהתאים תשלומים נוחים יותר.

What does it exactly mean?

בכל מקרה של מיחזור הלוואה יש לבדוק את הכדאיות הכלכלית. בסופו של דבר מדובר על פירעון בטרם עת של ההלוואה אליה התחייבתם כלפי הבנק או כל מוסד פיננסי ממנו אושרה. הבנק מרוויח מהריבית שאתם משלמים, ואלו למעשה הכנסותיו העתידיות. אם החלטתם לפרוע את ההלוואה, פגעתם בהכנסותיו, משמע הוא ידרוש תשלום קנס. בנוסף ההלוואה הישנה והחדשה יגררו תשלומי אגרות, וכניסה לתהליך תשלומים חדש.

הנבון לומד מניסיונם של אחרים

לכן בכל נושא של הלוואות, לקיחתן בפעם הראשונה או מיחזורן, וכמובן כאשר מדובר על סכומים גדולים כמו משכנתא אך בכל מצב, חשוב מאוד לקחת ייעוץ של מומחים. אלו מכירים על בוריו את העולם הזה על כל פניו, בוחנים את הכדאיות על שלל תשלומיה ומאפייניה, ונותנים את השורה התחתונה של דרך הפעולה, כולל כיוון למוסד הפיננסי המתאים ביותר לצרכים שלכם.