קרנות פילנתרופיות הן קרנות שניתנות ממסודות ללא מטרת רווח מהארץ ומהעולם. קרנות אלו נועדו לתמוך במגזרים ייחודיים הנקבעים על פי מצב סוציואקונומי או גאוגרפי.

המומחים של כרמל אשראי מתמחים בגיוס הלוואות לעסקים ממגוון קרנות הפועלות בעולם בכלל ובישראל בפרט, תוך התאמה למאפייני העסק המבקש ותוך ליווי מקצועי לכל אורך

תהליך גיוס הכספים.