הלוואות פרטיות לעסקים

עסקים בשלבים שונים דורשים תזרים מזומנים. הסיבות לכך שונות ומגוונות – הכסף יכול לשמש להקמה של העסק, לפרסומו ולשיווקו, להרחבתו לאחר ביסוסו ולכל מטרה אחרת הדורשת הזרמה של כסף.

הלוואה שקולה מתוך מודל עסקי ברור

הלוואות פרטיות לעסקים והלוואות בכלל, מעלות באופן אוטומטי הן אצל הלווה והן אצל המלווה את שאלת החזר ההלוואה. הסיכון בלקיחת הלוואה – זאת כל ילד יודע, מתבטא בחוסר היכולת להחזיר אותה במועד. מכאן, כל אחד נכנס לתסריטים שאצל חלק כוללים בריונים חסרי מצפון ואצל אחרים נושים חסרי לב. האמת כמובן, רחוקה מהתסריטים הנ"ל והיא הרבה יותר ארצית ושקולה.

Geschäftsmann

לקיחת הלוואה צריכה להיות מתוכננת ולהתבצע מתוך מקום שקול, מחושב, החושב לטווח ארוך וכמובן מתוך מודל עסקי ברור. הרעיון של לקיחת הלוואה למטרה שלא הוגדרה לפרטי פרטים ולטווח ארוך, פשוט לא עובד. למעשה, אם תבחן מקרים ספציפיים של חדלי פירעון תגלה שרובם ככולם לא הכינו את שיעורי הבית שלהם כמו שצריך, לא הכינו תוכנית עסקית או שהתכנית העסקית שלהם לא היתה טובה מספיק ושלא קיבלו ייעוץ עסקי מקצועי ומספק.

גוף מלווה אמין, מוכר ובעל ניסיון

לאחר שיש מודל עסקי ברור ומקצועי, יש להחליט ממי לוקחים את ההלוואה. ישנם גופים ממשלתיים המסייעים לעסקים קטנים בהלוואות בתנאים נוחים יחסית, אך אליה וקוץ בה – התנאים להלוואה הם בדרך כלל מחמירים והתור להלוואה ארוך. לא כולם יכולים להרשות זאת לעצמם ופונים לצורך כך לבנקים ולחברות פיננסיות פרטיות העוסקות בתחום.

את הבחירה בגוף המלווה יש לעשות בצורה רצינית – כדאי לבחור בגוף מוכר, בעל מוניטין ובטחונות, וכזה שתוכל להתרשם ממי שכבר קיבל ממנו הלוואה. גם לאחר השוואה בין גופים מלווים שונים, לאחר שנבחר הגוף המלווה וגם לאחר שנראה שיש הסכמה לגבי תנאי ההלוואה, כדאי לקבל ייעוץ מגורם חיצוני מקצועי שיבחן את תנאי ההלוואה על כל ההבטים שלה וייתן את האישור הסופי.

formbaner omanfinnasim