הלוואות לעסקים ללא ריבית

מעטים האנשים המסוגלים להגשים את חלומותיהם ללא שום צורך בקבלת סבסוד כלכלי משמעותי. יתרה מזאת, רובם הגדול של האנשים נאלצים לוותר על חלומותיהם – משום שאפילו כדי לממן את צרכיהם הבסיסיים הם נדרשים לקבל עזרה ומימון על ידי גורמים חיצוניים. בין אם יהיו אלו הבנקים שמסייעים ובין אם חברות אחרות, הנחת היסוד היא שכל הלוואה שניתנת, גם נושאת עמה ריבית.

הלוואות לעסקים ללא ריבית – לא רק על ידי מגבית

כפי שאפשר ללמוד מסקרים שונים, בערך כשליש מאזרחי המדינה נאלצים לשלם תשלומים חודשיים שנושאים ריבית, בגלל הלוואות שלקחו. כמובן שהעניין מעיב ומקשה על התנהלות כלכלית נינוחה וכך גם על איכות החיים הנגזרת פעמים רבות מתקציבו של היחיד או המשפחה. נשאלת השאלה, האם ישנה אפשרות לקבל הלוואה שאינה מחייבת תוספת של תשלום ריבית?

Процент по ипотеке. Концепция

הלוואה כזו היא כמובן נדירה. שתי סיבות עיקריות לכך. ראשית – בסיוע כספי מסוג כזה, המלווה אינו מרוויח כלל מנתינת ההלוואה – זאת נוסף על כך שהוא נאלץ לחכות שנים רבות עד להחזרת כל הסכום הגדול שהוא הלווה. שנית, ערכו של הכסף נשחק עד דק ככל שעוברות השנים. בלא תשלום הריבית, בעצם מקבל המלווה את כספו כשהוא שווה הרבה פחות מערכו בעת נתינתה של ההלוואה.

מתי מעניקים הבנקים סכום כסף בלי ריבית?

בנקים מסוימים מעניקים, בתנאים שונים, סיוע כספי שכזה – בדרך כלל במעמד של פתיחת חשבון חדש. מהמקבל נדרש להיות שכיר או עצמאי שמשכורתו החודשית – עליה הוא מתחייב שתיכנס לבנק – גבוהה מהממוצע. לפעמים גם הסדר של מקום העבודה עם הבנק מאפשר לקבל הלוואה שכזאת – כפי שיעידו עובדי מדינה רבים שזכו לכך.

בנוסף לאפשרויות הספציפיות הנ"ל, ישנם עוד מספר ארגונים המציעים סוג כזה של סבסוד כלכלי. בין היתר, ניתן למנות את ארגוני גמילות החסדים (גמ"ח) ובמיוחד האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית – המסייעת למועסקים עם הכנסה קבועה שמתחייבים להציג ערבים שמועסקים אף הם.

ישנן גם קרנות מימון ממשלתיות ופילנתרופיות המעניקות מימון זול. במקרים בהם בכל זאת תידרש ריבית מסוימת, היא תהיה נמוכה בהרבה מזו הנהוגה בשוק האשראי. הקריטריונים שמעמידות הקרנות ייקבעו בדרך כלל לפי קבוצות האוכלוסייה, מיקומם הגיאוגרפי, תחומי העיסוק וכדומה.

 

formbaner omanfinnasim