הלוואות על חשבון הפנסיה

תארו לכם שאתם זקוקים לסכום כסף לא קטן באופן מיידי מאיזו שהיא סיבה: החלפת הרכב באחר, הזרמת כסף לעסק שלכם, מימון ניתוח דחוף ופרטי לבן משפחה. אתם פונים לבנק אך זה לא מאשר לכם את ההלוואה מכיוון שאין לכם מספיק ביטחונות. המשך החיפוש אחר מקורות מימון מוביל אתכם למסלול הלוואות שלא הכרתם עד כה: הלוואות על חשבון קרן פנסיה.

נא להכיר – הלוואות על חשבון הפנסיה

קרן הפנסיה היא תוכנית חיסכון לגיל הפרישה כאשר הרעיון הוא פשוט: אתם מפרישים אחוז מסוים מהשכר עם השתתפות של המעביד (במקרה של שכירים) וצוברים סכום נכבד שישמש אתכם בגיל הפרישה. עם זאת, כיום, קרנות הפנסיה רשאיות לתת הלוואות לעמיתים שלהן (בעלי קרנות הפנסיה) כאשר הכספים שנצברו בקופה ממלאים את מקום הערבים משמע, משמשים כערבות להחזרת ההלוואה. אם ההלוואה מוחזרת אז אין בעיה. אם אין החזר תשלומים סדיר, רשאית חברת קרנות הפנסיה להשתמש בכספי הפנסיה להחזר ההלוואה.

Handsome successful business man gesturing a hand shake

כללי אצבע ללקיחת ההלוואה ע"ח הפנסיה

יש לבחון סוג הלוואה זה היטב. אם עמדתם בכל מקרה להשתמש בכספים מקרן הפנסיה שלכם אז ההלוואה עדיפה לבטח מכיוון ששימוש בכספי הפנסיה כרוך בתשלום של מס משמעותי – קיזוז של 35 אחוז מכספי הפנסיה, ובנוסף יש כמובן פגיעה בכספי הקרן.

אם אינכם עומדים להשתמש בכספי הפנסיה בכל מקרה, אז יש לבחון את ההלוואה על פי קנה מידה הבא: האם אתם צפויים או לא צפויים להחזיר את תשלומי ההלוואה? אם ההלוואה צפויה להיות מוחזרת ללא בעיות אז זהו אפיק משתלם למימון הפעולות. אם אתם צופים בעיות בהחזר ההלוואה, עדיף שתחפשו אפיק מימון אחר או שתוותרו על ההוצאה משום שפגיעה בכספי הפנסיה שלכם, תפגע פגיעה משמעותית ביכולתכם לחיות בצורה מכובדת לאחר גיל הפרישה.